24 Haziran 2009 Çarşamba

İnsan maymundan gelmemiştur

Bizum Foter Osman sevinçle Yali Kiraathanesi’nden içeri girup seslendi.

- Laz Marks Emice, hau sizun Darwin’un ‘Evrim Teorisi’ni yiktum. Hepten işkembeden sallamiş. İnsan maymundan filan gelmemiştur. 

- Ula ne oldi, gene ne sivriluk yaptun?

Anlatti. Meğer bu bilim düşmani Foter Osman, Bulaşuk Ahmet’un besleduği bir maymun üzerinde deney yapmiş.

- Maymuna bir tane TOKİ ihalesi verdum almadi… Seçilebileceği en garanti yerden aday gösterdum kabul etmedi. Çakturmadan buna bin lira rüşvet verdum, orali bile olmadi. Kömür verdum, bulgur verdum, buzdolabi verdum ıınh, bakmadi bile… Sen söyle şimdi Laz Marks Emice, insan nasil maymundan gelmiş olabilur? Eğer ki soyumuzda bir maymunluk olsaydi hiç olmazsa bir tane teklifumi kabul etmez miydi?

Ula koyayim o kafaya bi odun.

Buni yakinda TÜBİTAK’un Bilim ve Teknik Dergisi’ne müdür yaparlar.

İsteduğunuz krizden başlayabilursunuz

Sementa Recep dertli. Laz Marks Emice, 25 yildur 1 tane şampiyonluk yuzi göremeduk ama 5 tane beyuk kriz gördük.

Uşağum dedum, kahpe Bizans adama o kadar kolay yedurmez şampiyonluği. Gökhan’la, Umut’la buriya kadar.

Ama ülkenun ve dünyanun durumi bizum Tirabizonsipor’dan da beterdur.

Hau yayuk ağizli burjuvalar ve onlarun kapisinda bağli maaşli kutavlari, ekonomik krizi artuk “harflerle” açuklayi. 

Kullanilan harfler, W, U, V, L.

Kriz, U biçumindeyse, duşuşten sonra bir durağanluk yaşanacak ve buni çıkiş izleyecektur. (İdris uşağum, çikiş bölümüni hemen üstüne alınma. İnişler halkun, çikişlar burjuvanundur)  Yok, eğer bunalum V gibiysa, ekonomideki iniş dik değul, eğimli olacaktur.

Eğer ki krizun seyri L biçimindeysa poki yeduk. Çünki bunun inişi vardur ama çikişi yoktur. (2. Lig Yükselme Grubi’na düşmek gibidur. Sittin sene bir daha yukari çikamazsun.)  

L biçiminde, ekonomi dikey duşecek ve duzleşecektur. Yukari çikişi olmiyacaktur.

İdris uşağum, senun anlayacağun harflerden harf beğen yani… Sanki Bir Kelime Bir İşlem programi mübarek.

Oysa bu kadar hafle uğraşmağa hiç gerek yoktur.

Onlar alfabenun bütün harflerinden yeni krizler üretedursun, ben size krizden çikmak ve insanca yaşamak içun gerekli harfleri vereyirum… Yazun bir kenara; D, E, V, R, İ, M

Kapitalizum hastadur deyidum inanmayidunuz… Haçan n’oldi?

Bizum Patapat Suleyman’i tanidunuz artuk. Bu koloti kafali, çakma burjuvaya yillardur söyleyirum. Ula savunduğun hau kapitalizum hastaluklidur!..

Pokkiyenun soyi, “İnsanoğlinun bulduği en eyi sistem kapitalizumdur” diye karşu çikayidi bana…

Aha gördük… Hastadur deyidum, inanmayidun… Haçan nooldi? Gene dünya halklarinun girtlağina sarildunuz. Eskiden 30-40 yilda bir olan krizlerunuz şimdi 5 yilda bir olmağa başladi.

Yaşanilan ekonomik krizun boyutlari tam olarak saptanamayi. Yanguni sondürmek içun yapilan binbir çeşit yardum, devletleşturma da işe yaramayi. Kapitalizum, Acda Pekkan hanumun yüzine döndi, artuk yama tutmayi…

Bizum İdris, bir süri hısim ekrebanun ve doktorun “Bir şeyun yok sapasağlamsun” demesine rağmen “Hastayim” deyup dururdi.

Soninda hakkun rahmetine kavuşti. Mezartaşina da “Hastayim hastayim deyidum, inanmayidunuz. Haçan nooldi?” diye yazdurdi.

Efendum dünya halklarinun hepsi mevta olup, mezar taşlarina yazdurmadan haburiya bir daha söyliyeyim; Bu sistem hastaluklidur. Kriz 20-30 tane geçmişi tenekeli kartel CEO’nun (Sio) yanliş politikalari ve açgözliluği sonuci olmayi, bizatihi kapitalizmun bir sonuci, gerekliluğidur.

Bu kadar istif, bu kadar stok… Binbir türli para – finans – borsa cambazluğinun soni krizdur.

Kapitalizum hastadur, savaş üretur, kriz üretur. Artuk buğa canli muamelesi yapmayun, tikayun pamuği cötine, gitsun.

8 Haziran 2009 Pazartesi

I Want You (Haçan Seni İsteyirum) 

Barak Obama geldi. Kusura kalmasun, toplum olarak biraz hazirluksuz yakalanduk. Kendisini Dolmabahçe’den, 6. Filo’nun askerleri gibi denize dökemeduk. Ne edelum, 70’li yillarun örgütliluği yoktur.

Bizum Annaymisun Nihat akli sira girgir geçecek. Laz Marks Emice, Sam Emice geldi, dedi.

Sinirlendum tabi. Ula onun her tarafi emice olsa ne yazar.

Dünya halklarinun tepesine çöreklenup kanini emen bu ander kaybananun bilduği en eyi şey, silahlanmak ve savaş çikarmaktur. Savaş deduğun şey da öyle coyistiklan, pileysiteyşında oynanmayi. Asker lazim tabiyi. Bu Sam Emice da sürekli “I Want You (Haçan Seni İsteyirum)” deyi.

Nihat, evladum… habu Barak Obama denen Sam Emice seni isteyi.

İlla Amerikan Ordusi’na girup, Afganistan’a, Irak’a gitmen gerekmeyi tabi, bir süri acenteleri vardur bunlarun; Utah’da, medyada, AÇP’de, holding borazani pırofesörlerun arasinda da görevuni yerune geturebilursun deyi. 

Kararuni ver uşağum, kendi halkun mi, hau pokkiyenun uşağinun yani mi?

Çikarun silahlari savaş yapacağum

Netceğuk Hasan elindeki gazeteden okuyayi… “Amerika Pirleşuk Devletleri, İran’un etkisini kirmak içun Suudi Arabistan’a 20 milyar dolarluk silah satişi içun onay verdi. İsrail ve Misir’a, 43 milyar dolarluk askeri yardum karari alindi. İran ise Rusya’ylan, tarihinun en beyuk silah anlaşmasini imzaladi.”

Sordi, “Ne olacak böyle dünyanun hali Laz Mars Emice?”

Dedum ki uşağum, Çehov, tiyatro tekniği içun der ki, ilk sahnede bir silah görunduği zaman bilun ki o silah mutlaka patliyacaktur.

Şimdi duşun bakayim, hau kadar füzeyi, tanki, topi ve tüfeği düğunlerde havaya sikasun diye mi vereyi bu bet muncurli ABD?

Uygun zamani bulunca mutlaka kullandurtacaktur.

Liseli uşaklarun pek sevmeduği öğretmen tipi vardur, bunlar habersuz yazili yaparlar. Bu pokkiyenun soyi da dünya halklarini fiştuklar ve aniden savaşa sokar.

Ula yüzyillardur birbirumuzun girtlağina sarilacağumuza, tek bir kere bu koloti kafalilarun girtlağina sarilsak işi bitureceğuk ama…