8 Haziran 2009 Pazartesi

I Want You (Haçan Seni İsteyirum) 

Barak Obama geldi. Kusura kalmasun, toplum olarak biraz hazirluksuz yakalanduk. Kendisini Dolmabahçe’den, 6. Filo’nun askerleri gibi denize dökemeduk. Ne edelum, 70’li yillarun örgütliluği yoktur.

Bizum Annaymisun Nihat akli sira girgir geçecek. Laz Marks Emice, Sam Emice geldi, dedi.

Sinirlendum tabi. Ula onun her tarafi emice olsa ne yazar.

Dünya halklarinun tepesine çöreklenup kanini emen bu ander kaybananun bilduği en eyi şey, silahlanmak ve savaş çikarmaktur. Savaş deduğun şey da öyle coyistiklan, pileysiteyşında oynanmayi. Asker lazim tabiyi. Bu Sam Emice da sürekli “I Want You (Haçan Seni İsteyirum)” deyi.

Nihat, evladum… habu Barak Obama denen Sam Emice seni isteyi.

İlla Amerikan Ordusi’na girup, Afganistan’a, Irak’a gitmen gerekmeyi tabi, bir süri acenteleri vardur bunlarun; Utah’da, medyada, AÇP’de, holding borazani pırofesörlerun arasinda da görevuni yerune geturebilursun deyi. 

Kararuni ver uşağum, kendi halkun mi, hau pokkiyenun uşağinun yani mi?

Hiç yorum yok: